Årsmøte

Årsmøte i Friskis&Svettis Eidskog avholdes i møterommet i Eidskoghallen mandag 19. mars 2018 kl 19.00.

Har du saker du ønsker at årsmøtet skal behandle, ta kontakt med noen i styret innen 4. mars.

 

I styret sitter

Astri Kløvstad (leder)

Eva Myhrrusten Krogstad (nestleder)

Rannveig Aasen (kasserer)

Tone Forkerud (utdanningsansvarlig)

Marianne Torp (styremedlem)

Else Mette Bjørndalen (styremedlem)

Laila Engebråten (vertenes representant)

Julie Grundt (trenernes representant)

Om du ønsker å påvirke styresammensetningen, eller kunne tenke deg å være med i styret selv, kan du ta kontakt med valgkomiteen.

I valgkomiteen sitter

Karianne Hauga (leder)

Toril Snipen

Marianne Mellem

Sist endret 08.02.2018 07:53.


Anteo utvecklas av Defendo Sverige AB, 2007-2018 #78