Kontakt

Friskis&Svettis Eidskog

Postboks 88

2231 Skotterud
 
 
 

Styret:

Astri Kløvstad (leder og sekretær) tlf.: 91195327

Eva Myhrrusten Krogstad (nestleder)

Rannveig Aasen (kasserer)

Tone Forkerud (utdanningsansvarlig)

Marianne Torp (styremedlem)

Ann Christin Øverby Orainen (styremedlem)
 

Laila Engebråten (vertenes representant)

Julie Grundt (trenernes representant)
 
 
Vara: Christin Bjørge
Vara: Johnny Melbye
 
Revisor: Elin Kvisla
Revisor: Siv Bråten
 
Valgkomite:
Karianne Hauga (leder)
Toril Snipen
Marianne Mellem 
 
 

Anteo utvecklas av Defendo Sverige AB, 2007-2018 #65